Berichten met tag: NGC 7762

Cederblad

NGC 7822, NGC 7762

Canon 6Da, ef 400mm f/5.6, Heq5 pro, Hutech IDAS LPS-D1 filter; f5.6, iso 1600; 18 september 2017, Vorden

139 x 300 seconden